گروه فعالیت های قرآنی: دوازدهمین دوره مسابقات قرآن جامعه کار و تلاش چهارمحال و بختیاری با شرکت ۱۸۰ نفر از کارگران، کارفرمایان، تعاون گران، افراد تحت پوشش بهزیستی و تأمین اجتماعی استان و همسر و فرزندان آنان برگزار شد.