مسابقات تیراندازی ویژه بانوان و آقایان کارگراستان قزوین برگزار شد.