مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ثبت نام وام ضروری ۴ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از آبان ماه امسال آغاز می شود. – مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری خبر دادآغاز ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از آبان ماه مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ثبت نام وام ضروری ۴ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از آبان ماه امسال آغاز می شود. عباس رشیدی در گفت وگو با …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی