مدیرکل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی گفت با بیان این که از محل منابع صندوق توسعه ملی هزار میلیارد ریال برای طرح اشتغال فراگیر پرداخت می شود، – ارائه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی از ۲ ماه آینده/هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه برای اشتغال فراگیر مدیرکل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی گفت با بیان این که از محل منابع صندوق توسعه ملی هزار میلیارد ریال برای طرح اشتغال فراگیر پرداخت می شود،
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی