مدیرعامل شرکت حفاری شمال در پیامی درگذشت چندتن از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران را بر اثر بروز حادثه آتش سوزی دستگاه حفاری خشکی این شرکت تسلیت گفت.