علی ربیعی در جمع کارگران آذراب افزود: کارخانه محلی برای همبستگی اجتماعی است و باید امنیت روانی کارگران در این محیط تامین شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط سختی را سپری می کنیم اما در این شرایط هم باید امنیت درستی برای کارگران رقم بخورد اظهار کرد: رویکرد دولت ادامه مسیر با تاکید بر عقلانیت و سخت کوشی است.
ربیعی با تاکید بر اینکه دسترسی به کار باید برای همگان فراهم باشد اظهار کرد: دولت دوازدهم در کنار شماست و امید است مسیر را در کنار یکدیگر به درستی طی کنیم.
وی افزود: امروز برای هماهنگی دو بانک جهت پرداخت حقوق کارگران انرژی عظیمی صرف شد اما کار به سرانجام رسید.
ربیعی اظهار کرد: بزرگترین لطمه ای که به آذراب وارد شد از نیروی کار و سهم تولید و نبود یا عقب ماندگی تکنولوژی نبود، این شرکت دچار سیکلی معیوب شد که چرخه نابسامانی را رقم زد.
وی با بیان اینکه مهمترین مسئله آذراب اینست که نتوانستیم با همفکری مدیریت هماهنگی را جلو ببریم گفت: آذراب ظرفیت راه اندازی صنایع پایین دستی را دارد و نباید خود به صنعت پایین دستی تبدیل شود.
ربیعی اظهار کرد: این سیکل معیوب از دهه ۸۰ آغاز شد اما ما به …