نورمحمد تربتی نژاد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ؛ با اشاره به بیکاری جوانان بعد از اخراج یا پایان خدمت کاری آنها اظهار کرد: برای کارمندان و کارگرانی که به هر دلیلی اخراج می شوند،قانونی داریم که سازمان تامین اجتماعی از این قشر حمایت می کند .
وی ادامه داد: قوانینی نیز برای برخی از افراد قراردادی، که از خدمت منفصل و یا باز خرید از خدمت شده اند تعریف شده که سازمان تامین اجتماعی تا زمانی که این اشخاص کار جدید پیدا نکرده از آنها حمایت کند.
تربتی نژاد گفت: قوانین کار طوری طراحی شده است که اگر کارفرما در حق کارگر ظلمی کرده باشد کارگر می تواند برای مطالبه حق خود از کارفرما شکایت کند.
وی افزود: قوانین کار برای امنیت شغلی جوانان باید اصلاح شود  چرا که این قوانین برای این افراد کامل نیست .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با وضعیت معیشت کارگران اظهار کرد: ما شاهد تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها هستیم که این وضعیت اقتصادی می تواند آسیب هایی به جامعه و ارکان خانواده وارد کند .
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از  بیکاری  رونق اقتصادی است، گفت : اگر در قانون کار …