یک مقام مسوول گفت: تامین اجتماعی در حذف بیمه شدگان قالیبافی به تعهدات خود پایبند نبوده و به دلیل کمبود منابع ، اقدام به قطع بیمه تعداد زیادی از بافندگان فرش دستباف کرد.
کوروش انصاری سرپرست معاونت بیمه مرکز ملی فرش ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،  اظهار کرد: براساس توافقنامه ای که میان مرکز ملی فرش ایران، سازمان گردشگری و سازمان تامین اجتماعی به امضا رسید ، ماموران بیمه موظف شدند در ابتدا با همکاری نهادهای ذی ربط تحقیق مکانی صورت داده و قبل از حذف بیمه شدگان به آنها اخطار دهند.
وی در ادامه افزود: متاسفانه تامین اجتماعی در حذف بیمه شدگان قالی بافی به هیچ کدام از تعهدات مندرج در توافقنامه مذکور پایبند نبوده و به دلیل کمبود منابع ، اقدام به قطع بیمه تعداد زیادی از بافندگان فرش دستباف کرد.
انصاری تصریح کرد: براساس قانون جدید تامین اجتماعی در مقابل حذف هر ۱۰۰ نفر بیمه شده، ۱۰ فرد جدید می توانند از پوشش بیمه برخوردار شوند.
به گفته وی اکنون برخی از بیمه شدگان قدیمی قالیبافی در صف انتظار برای بیمه شدن مجدد قرار دارند.
وی در …