وزیر دولت در امور خارجه قطر در سخنانی گفت ایران کشور شریفی است و ما را مجبور به بستن یا بازگشایی سفارتمان در هیج جایی نکرده است. – سلطان بن سعدالمریخی، وزیر دولت قطر در امور خارجه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره مصر گفت: ایران ثابت کرد که کشور شریفی است و هرگز ما را مجبور به بازگشایی یا بستن سفارتمان در اینجا و آنجا نکرده است.او افزود: کشورهای محاصره کننده قطر پس از ۱۰۰ روز هنوز هیچ دلیلی که ثابت کند …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: بین الملل