مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه ثبت نام «وام ضروری» بازنشستگان کشوری از ۲۲ مهرماه آغاز و تا ۲۱ آبان ادامه خواهد داشت، گفت: پس از پایان این مهلت و تا پایان آبان قرعه کشی برای اعطای ۳۰۰ هزار وام انجام می شود.