نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه قانون کار چندان به نفع کارگران نیست، گفت: قانون کار در اوایل انقلاب نوشته شده که به ضرر کارگران است.