اظهارات تامل برانگیز رضارشیدپور درباره حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه؛ کسی از خانواده جان باختگان پلاسکو، کارگران معدن یورت و قطار تبریز مشهد خبر دارد؟