رضا کربلایی، در شماره امروز روزنامه همشهری گزارشی درباره آثار قیمت نفت بر رشد اقتصادی نوشته است که در ادامه می آید:
اقتصاد ایران در سال جاری رشدی ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این تازه ترین گزارشی است که مرکز پژوهش های مجلس منتشر و اعلام کرد: رشد اقتصادی دو رقمی سال ۱۳۹۵ بیشتر تحت تأثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده و تداوم این رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۶ تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.
این گزارش چند روز پس از آن رونمایی شد که هفته گذشته مرکز آمار ایران از خیز ۷درصدی اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود. براساس این آمارهای رسمی بخش ساختمان و مسکن در بهار گذشته ۷.۱درصد، بخش کشاورزی ۳.۱درصد، گروه صنعت ۴.۹درصد و خدمات نیز ۸.۳درصد رشد داشته است.
کسری بودجه دولت احتمال کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد ایران را تقویت می کند و به نظر می رسد دولت همچون سال های گذشته چاره ای جز کم کردن از سهم بودجه عمرانی برای دخل و خرج سنگین اداره دولت و تأمین هزینه های جاری به ویژه حقوق و مزایای کارمندان نخواهد داشت. افزون بر اینکه کم شدن سهم بودجه عمرانی باعث خواهد شد تا تأثیر آن در شاخص ساختمان و …