صنعتی ترین، صنفی ترین، معدنی ترین و بالاترین و… این ترین های استان اصفهان نه تنها منفعتی برای این استان ایجاد نکرده بلکه علاقه مندی سازمان های نظارتی دولت از جمله مالیات و بیمه تأمین اجتماعی را به این استان برای دریافت درآمدهای مالیاتی و حق بیمه بیشتر ساخته و سرمایه گذاران را به فرار تا قرار در این استان تشویق می کنند. استان اصفهان با داشتن ۹ هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی دارای مجوز و ۱۵۰ هزار واحد…