فایل پاورپوینت ارائه شده توسط دکتر رضا امینی مشاور مدیرعامل و مدیر کل امور استانهادر همایش سراسری مدیران سازمان تأمین اجتماعی (۲۵آذرماه۹۵)