یک اقتصاددان می گوید معتقدم علت العلل مشکلات اقتصادی از قبیل رشد کم، بیکاری بالا، تورم و … همگی در وجود فساد مالی است که بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. – فساد مالی به فرسوده شدن زیربنای کل سیستم منجر می شود و چنین وضعیتی حیات اقتصادی ما را تهدید می کند. به گزارش ایسنا، علی اکبر نیکواقبال که مهمان غرفه ایسنا در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها بود، درباره رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری گفت: اگر فرض کنیم …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: اقتصادی