آریا بازار – علی ربیعی با انتشار عکسی از حضورش میان کارگران آذراب و هپکو از آغاز پرداخت مطالبات آنان خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین ، وزیر کار نوشت: همانگونه که دیروز قول دادم پرداخت معوقات به کارگران آذراب و هپکو از امروز آغاز شد . عزم و برنامه ما تداوم تولید در این ۲ شرکت است.