عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ارجاع طرح اشد مجازات برای مرتکبین جرائم خشن علیه کودکان، معلولان و سالمندان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد.