سرویس سیاسی فردا: محمدباقرقالیباف برای حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو وارد سازمان صدا و سیما شد.
به گزارش خبرنگار یزد فردادر طبس
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس مطرح کرد: طبس بزرگترین شهرستان کارگری استان خراسان جنوبی و فاقد مجموعه ورزشی کارگران، لزوم توجه ویژه وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
با حضور طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس جلسه مشترک صاحبان صنایع و معادن با مسئولین اداره امور مالیاتی شهرستان طبس در محل معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس پیرامون معافیت های مالیاتی در بخش ورزش و جوانان برگزار شد
در این جلسه طلائی مقدم معاون استاندار و فرماندار ویژه طی سخنانی گفت: اگر قرار است شرکتها در قالب ماده ۱۵۴ به ازای هر کارگر مبلغی را پرداخت نمایند این مبلغ باید به حسابی تحت عنوان مجموعه ورزشی کارگران شهرستان واریز گردد و باید در خود شهرستان طبس هزینه شود.
وی در بخش پایانی سخنان خود افزود: از وزارت محترم تعاون ، کار ،رفاه اجتماعی انتظار داریم شهرستان طبس را به صورت ویژه مورد توجه قرار دهند چرا که با دارا بودن جمعیت عظیم ۱۶ هزار نفری …