دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه آسیب به کارگران، آسیب به جامعه است گفت:به تعویق افتادن دستمزدها موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می شود.