سرویس اقتصادی – دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه آسیب به کارگران، آسیب به جامعه است گفت:به تعویق افتادن دستمزدها موجب مشکلات بسیار اقتصادی و اجتماعی می شود.
به گزارش فانوس ، حسین حبیبی،دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور درباره مشکل کارگران هپکو و آذر آب گفت:دربحران هپکو وآذرآب اثبات شد امنیت شغلی کارگران ارتباطی با عرضه وتقاضا ندارد بلکه در تعطیل کردن کارخانجات وشرکت ها عمدی در کار است ، سه شنبه در مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی از کیمسیون امنیت ملی وکیمسیون اجتماعی هشدار دادم که این یک پروژه است که کشور به سمت بحران برود وامنیت ملی آسیب ببیند وآن هم از طریق از بین بردن امنیت شغلی کارگران است چرا که جمعیت غالب کشوررا تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: می طلبد تا مسئولان هرچه سریعتر درسال اقتصاد مقاومتی ، اقدام وعمل در خصوص چالش های کاروتولید برقراری امنیت شغلی کارگران بطور منسجم وضربتی همراه با تشکلات کارگری وارد میدان عمل شده واقدام اورژانسی نمایند. نبود امنیت شغلی کارگران حق مسلم انسانی ،شرعی ، قانون است که خداوند به انسان ارزانی داشته ومحروم کردن …