آریا بازار – رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید قبل از توزیع منابع طرح اشتغال روستایی باید مزیتهای هر منطقه به دقت شناسایی و متناسب با آن بازار کار فراهم شود. در غیر این صورت هدر رفت منابع را شاهد خواهیم بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، فتح اله بیات با اشاره به تخصیص منابع طرح اشتغال روستایی اظهار کرد: معتقدم قبل از هرگونه تزریق منابع به روستاها باید ظرفیتها و پتانسیل های هر منطقه شناسایی و بازار اشتغال آنها فراهم شود.
وی گفت: طبعا با فراهم کردن زمینه ایجاد شغل در مناطق محروم و روستایی جلوی مهاجرت بی رویه ساکنین روستا به شهرها گرفته می شود و مقایسه هایی که بعضا میان روستا و شهر به لحاظ امکانات درمانی، رفاهی و آموزشی وجود دارد به حداقل می رسد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: صرف سرمایه ها و منابع بانکی در روستاها موجب ایجاد اشتغال جدید می شود ولی نباید شهرستانها و روستاهای دور را فراموش کنیم و تقسیم منابع باید به نحوی باشد که هم بخش های روستایی و هم شهری را پوشش دهد.
بیات با تاکید بر شناسایی مزیتهای هر منطقه قبل از توزیع پول، گفت: وقتی …