گروه انرژی|مهدی نیکوئی|
آخرین ساعات کاری جمعه بود که خبر آتش سوزی پالایشگاه تهران انتشار یافت و مجبور شدیم تا خبرهای صفحه مان را عوض کنیم؛ خبر دلخراش و تاثربرانگیزی بود. کارگرانی که بنابر برخی نقل قول ها به صورت فصلی به در پالایشگاه نفت تهران کار می کردند در میان شعله های سرکش آتش و بالای برج تقطیر گرفتار شد ه بودند. ۶ نفر از آنها زنده زنده سوخته بودند. یکی خودش را از بالای برج به پایین پرتاب کرد تا زنده بماند اما ۲۰ساعت بعد بر اثر شدت جراحات فوت کرد و دیگری تا لحظه نوشتن این گزارش همچنان با مرگ دست و پنجه نرم می کند. با آمدن شنبه، شروع به جست وجوی علل حادثه و وضعیت مجروحان کردم اما خبر چندانی انتشار نیافته بود. پس از چندی یکی از همکاران در یکی از منابع خبری مشاهده کرد که احتمالا مجروحان به بیمارستان چمران واقع در نوبنیاد انتقال یافته اند. زمان ناهار بود اما باید از صحت این خبر اطمینان می یافتم. با بیمارستان تماس گرفتم.
– بیمارستان چمران، بفرمایید.
– سلام. روزتون بخیر. می خواستم بدانم آیا مجروحان آتش سوزی پالایشگاه تهران به بیمارستان شما انتقال یافته اند؟
{صدای آهنگ انتظار در گوش …