رئیس شورای اسلامی کار شرکت ارم سبز معتقد است که امنیت شغلی کارگران با امنیت ملی گره خورده است.
غلامحسین ابراهیمی در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: امنیت شغلی با امنیت ملی گره خورده به گونه ای که بدون توجه به الزامات تامین امنیت شغلی کارگران امنیت ملی به خطر می افتد.
ابراهیمی افزود: با اینکه کمتر به این مساله پرداخته می شود اما حساسیت های این امر توسط مسئولان درک شده و کارهایی نیز همچون نگارش آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار انجام شده که البته تا نهایی شدن آن فاصله چندانی نداریم.
رئیس شورای اسلامی کار شرکت ارم سبز قراردادهای موقت کار را یک عارضه دانست و افزود: قراردادهای موقت و سفید امضا سلامت روانی کارگران را به مخاطره انداخته به گونه ای که نمی توانند برنامه ای برای آینده خود داشته باشند و در شک و تردید به سر می برند که فردا چه سرنوشتی در انتظارشان است.
وی با بیان اینکه کارفرمایان دست خود را برای انعقاد قراردادهای سفید امضا باز می بینند، گفت: کارگران به علت نبود کار مناسب به ناچار تحمیل قراردادهای سفید امضا را می پذیرند در نتیجه اینکه بگوییم کارگران با رضایت زیر بار …