فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی سازمان تامین اجتماعی را جزو دستگاه های مطلوب در ارائه خدمات به مردم اعلام کرد و گفت: تاکنون هیچگونه شکایتی از تامین اجتماعی دریافت نکرده ایم.