مهر/ سلیمان پاک سرشت به عنوان رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای کشور منصوب شد.
با حکم علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلیمان پاک سرشت به عنوان رئیس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور جایگزین محمد امین سازگارنژاد شد.
روزبه کردونی مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پاک سرشت عضو هیات علمی دانشگاه است، اظهارکرد: رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای سابقه همکاری با دفتر هیات دولت، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد.
وی همچنین تصریح کرد: وی مجری پروژه ارزیابی و تحلیل مداخله در چالش های حاکمیتی آموزش فنی و حرفه ای نیز بوده اند.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: رییس جدید سازمان فنی و حرفه ای به مسائل منطقه ای در حوزه فنی و حرفه ای، مسائل، چالش ها و راهبردهای این حوزه اشراف دارند و تمرکز مطالعات سیاستی ایشان در خصوص «تغییرات بازار کسب و کار و فنی و حرفه ای آینده» بوده است.
کردونی در ادامه با اشاره به اینکه سازگارنژاد رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز در سمت دستیار و …