رضا رشیدپور : کسی از خانواده جان باختگان پلاسکو خبر دارد؟ کارگران معدن یورت؟ قطار تبریز مشهد؟ | فیلم