وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بررسی مشکلات کارخانه های هپکو و آذرآب اراک و کارگران این دو کارخانه را تا زمان حل کامل آنها در دستور کار خواهد داشت بنده همه گلایه های کارگران را به جان خریدم و از همه آنها بابت این موضوع معذرت خواهی کرده و بر حفظ آرامش و نظم و حرمت افراد خصوصا کارگان در سراسر کشور تاکید کردم.