کارگران آذرآب و هپکوی اراک چندین ماه حقوق خود را نگرفتند و همین امر، کارگران را برآن داشت که برای رساندن صدایشان به مسئولان استان، جلو استانداری تجمع کنند. این تجمع که طبق اصل ۲۷قانون اساسی قانونی بود، با برخورد روبه رو شد. پس از آن پلیس از کارگران دلجویی کرد. کارگران در تجمعات فقط از مسئولان استان می خواستند که به وضعیت آنها رسیدگی کنند. اما با بی مهری مسئولان استانی روبه رو شدند. نمایندگان مجلس از کارگران حمایت کردند و طرح تحقیق و تفحص برخورد با آنها را مطرح کردند. حالا بعد از یک هفته دولت به کارگران روی خوش نشان داده و دست پر روبه روی آنها نشسته است. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز (هفتم مهر) با دستور رئیس جمهوری در اراک با نماینده کارگران دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش کارگرآنلاین وزیر گفت: «امیدواریم و تلاش داریم که مسائل و مشکلات کارگری صنایع شهر اراک به زودی برطرف شود و باید بدانیم ریشه برخی از این مشکلات به سال های قبل بازمی گردد. می شد تصمیمات بهتری در سال های قبل گرفت، تصمیمات گذشته این مسائل را به وجود آورده و امروز باید با عقلانیت این مشکلات را رفع …