غلامرضا حیدری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی ایرنا در خصوص اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بخشنامه افزودن سهم اضافه کار به مستمری بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: در این زمینه دولت می تواند اصلاحیه دهد و در نهایت در اصلاحیه، بودجه تامین شود چراکه دولت مقداری اختیار مانور دادن دارد.
وی یادآوری کرد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی تا زمانی این افزایش اعمال می شد اما به بازنشستگان کشوری آن را نمی دادند؛ به جای اینکه بیایند برای بازنشستگی کشوری نیز که برایشان کسورات هم کم نمی شد، مانند تامین اجتماعی این امر را اعمال کنند، گفتند برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم کسورات کم نشود و جزو بازنشستگی قرار نگیرد.
حیدری با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا اندازه ای قدرت جابه جایی دارد، گفت: تامین اجتماعی صندوق بازنشستگی دارد که این صندوق دولتی نیست و خودش از محل منابع تامین اجتماعی می تواند هزینه های این افزایش را تامین کند.
حیدری افزود: شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در اختیار هیات مدیره سازمان و صندوق است و این صندوق پشتوانه بازنشستگی است.
وی توصیح داد: دولت …