پول نیوز – علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی سلیمان پاک سرشت را به عنوان معاون خود و رئیس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب و سازگارنژاد را مشاور خود در امور فنی و حرفه ای کرد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی سلیمان پاک سرشت را به عنوان معاون خود و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب کرد.
همچنین محمدامین سازگارنژاد به عنوان دستیار و مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شد.
به گفته روزبه کردونی، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاک سرشت عضو هیأت علمی دانشگاه بوده و سابقه همکاری با دفتر هیأت دولت، مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی را در کارنامه خود دارد.
پاک سرشت پیش از این مجری پروژه ارزیابی و تحلیل مداخله و چالش های حاکمیتی آموزش فنی و حرفه ای بوده و نسبت به تغییرات بازار کار و فنی و حرفه ای اشرافیت دارد.
به گزارش فارس، به زودی مراسم تودیع ومعارفه رؤسای سابق و جدید فنی و حرفه ای برگزار خواهد شد.