به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: وی در این مراسم ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر نقش حمایتی و سرمایه گذاری این بانک در روستاها و مناطق کم برخوردار بعنوان بانک عامل وزارت متبوع اظهارداشت: پست بانک بعنوان بانک توسعه ای و تخصصی، نقش حمایتی و اثرگذاری جهت تأمین مالی حوزه های IT و ICT دارد.وی افزود: پست بانک ایران دارای ظرفیت های مناسبی است که باید با هم افزائی و بصیرت افزائی، دانش تخصصی خود را در زمینه های مذکور ارتقا داده و عامل مؤثری در اشتغالزائی و رونق اقتصادی مناطق محروم وروستائی باشد. فرحی در ادامه افزود: پست بانک ایران در جایگاه خوبی قرار گرفته و باید در مسیر مسئولیت اجتماعی و عدالت اجتماعی بعنوان بانک توسعه ای و همچنین بازوی کمکی دولت در مناطق کم برخوردار،گام های اساسی بردارد. همچنین درپایان این مراسم از زحمات و تلاش های مسعود کمال آبادی تجلیل و سعید وحدت به عنوان مدیرجدید شعب استان معرفی شد.گفتنی است: در این مراسم داود کریمی مدیر امور سازمان و برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، محمود شیردل مدیرامور شعب و توسعه بازار پست بانک ایران، …