شهروند| یک شهروند کرد سنی معاون وزیر کار شد. علی ربیعی، وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی در حکمی سلیمان پاک سرشت را به عنوان رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزید. پاک سرشت متولد ۵۱ پیرانشهر بوده و سابقه همکاری با دفتر هیأت دولت، مرکز
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین پاک سرشت مجری پروژه ارزیابی و تحلیل مداخله در
چالش های حاکمیتی آموزش فنی و حرفه ای نیز بود. تحصیلات رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای جامعه شناسی است.علاوه بر این وزیر امور اقتصادی و دارایی سکان اقتصاد تهران را به یک زن سپرد. او در حکمی « فرزانه دهنادی» را به عنوان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب کرد که در تاریخ این وزارتخانه بی سابقه است. با این حکم مسعود کرباسیان، دهنادی نخستین زنی است که از تاریخ تشکیل وزارت اقتصاد و دارایی تاکنون توانسته در کسوت مدیر یکی از استان های کشور قرار گیرد. مدیرکل جدید اقتصاد و دارایی استان تهران که از سابقه ۲۰ سال خدمت در وزارت اقتصاد برخوردار است، پیش از این مسئولیت های حرفه ای چون ریاست گروه کارشناسان …