مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اقدامات در دست انجام جهت رفع همپوشانی های بیمه ای را توضیح داد.
اعتمادآنلاین طاهر موهبتی با ابراز نارضایتی از پایین بودن سطح نظام اطلاع رسانی در کشور، اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در کشور، اطلاعات است؛ یعنی اطلاعات کافی که صحت داشته باشد، نداریم. اما با همه بضاعتی که در این حوزه وجود دارد می توان گفت که تقریبا ۴.۵ تا ۵ میلیون مورد همپوشانی بیمه ای بین صندوق بیمه روستایی سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.
وی با اشاره به پنج صندوق بیمه ای در سازمان بیمه سلامت ایران شامل صندوق های بیمه ای “کارکنان دولت”، “روستاییان”، “سایر اقشار”، “بیمه ایرانیان” و “بیمه رایگان همگانی” ادامه داد: بعد از رایگان شدن بیمه سلامت همگانی، پنج میلیون نفر از کسانی که حق بیمه می پرداختند، صندوق بیمه ای خود را تغییر دادند و توانستند دفترچه رایگان از سازمان بیمه سلامت ایران دریافت کنند.
موهبتی در پاسخ به اینکه آمار ارایه شده از سوی وزارت رفاه در زمینه افراد فاقد پوشش بیمه ای، با اشاره به سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۹۵ گفت: در این سرشماری از …