بانک های ملی و تجارت با دستور وزیر اقتصاد ۲۷ میلیارد تومان به دو شرکت آذرآب و هپکو پرداخت کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، درحالی وضعیت نابسامان دو شرکت آذرآب و هپکو در روزهای اخیر موجب بروز تبعاتی شد که بعد از ورود روحانی به این مقوله، وزیران کار، اقتصاد و صنعت به همراه رئیس کل بانک مرکزی و … اقداماتی برای حل این موضوع کردند.
در این رابطه ، آخرین خبر مربوط به نهایی شدن پرداخت ۲۷ میلیارد تومان توسط دو بانک ملی و تجارت به این دو شرکت است که با دستور وزیر اقتصاد نهایی شده و وزارت اقتصاد اعلام کرد: با تاکید رئیس جمهور مبنی بر رفع هر چه سریعتر مشکل دو شرکت آذرآب و هپکو و رسیدگی به وضعیت کارگران این دو شرکت، وزیر اقتصاد با دستوری ویژه به عاملیت بانک های ملی و تجارت اولین گام را در رفع این مشکل برداشت.
محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملى ایران گفت: پیرو تاکید رییس جمهور و دستور ویژه کرباسیان براى تامین منابع لازم به منظور رفع مشکلات کارگرى شرکت هاى آذرآب و هپکو ، بانک ملى ایران مبلغ ۲۰ میلیارد تومان براى شرکت آذرآب و بانک تجارت مبلغ ۷ میلیارد تومان براى شرکت هپکو روز …