محمد ارفع
عصراقتصاد: حادثه آتش سوزی در پلایشگاه نفت تهران دلیل بازدید روز گذشته تنی چند از اعضای شورای شهر به همراه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهران برای بررسی ابعاد این اتفاق بود.
در این خصوص مجید فراهانی ، عضو شورای شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار عصر اقتصاد در مورد علت این بازدید و موارد مطرح شده در آن گفت: حادثه آتش سوزی در پالایشگاه تهران از جمله حوادث بسیار تلخ این سال های پایخت بود که متاسفانه بعد از مدت ها شاهد یک فاجعه دیگر در شهر تهران بودیم و آن شهادت هفت تن از کارگران خدوم فعال در این پالایشگاه است.
وی در مورد چگونگی و زمان وقوع حادثه تصریح کرد:متاسفانه حادثه در زمانی روی داده که اکیپ فنی و مهندسی پالایشگاه در روز تعطیل در حال تعمیرات اساسی در محل بودند و به همین علت مواد نفتی واحد ایزوماکس پالایشگاه را تخلیه می کردند با این حال به نظر می آید در حین تعمیرات مقداری از موادی که در انتهای مخزن و برج باقی مانده تحت فشار از یک شلنگ نا ایمن که بدون رعایت استانداردها، چک لیست ها و برد در آن قسمت مواد را تخلیه می کرده دچار نشتی می شود و به خاطر فشار بالا و گرمای …