انجمن های حقوق بشر (HRW) از فیفا خواستند تا مسئولان قطری را وادار کنند که محدودیت هایی برای کار مهاجران در فضای باز در این کشور گذاشته شود.