آریا بازار – برنامه خروج شرکت شستا از بنگاه داری تا یک ماه آینده به تدریج وارد مرحله اجرا می شود.
به گزارش آریا بازار – ولی الله افخمی راد، معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون در واحدهای اقتصادی شستا برای واگذاری گفت: برنامه خروج شرکت شستا از بنگاه داری تا یک ماه آینده به تدریج وارد مرحله اجرا می شود.
افخمی راد، گفت: مدیران شستا برای خروج تدریجی این شرکت از بنگاه داری، برنامه ای در دست تدوین دارند.
وی از در دستور کار قرار گرفتن واگذاری برخی شرکت های شستا خبر داد و گفت: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی که تاکید دارد هم دولت و هم موسسه های عمومی غیر دولتی نمی توانند بیش از ۴۰ درصد سهام یک بنگاه را در اختیار داشته باشند، درصدد هستیم برنامه خروج را کم کم اجرایی شود.
افخمی راد تصریح کرد: ما وظیفه داریم در بخش اقتصادی تامین اجتماعی، ارزش دارایی های سازمان که از محل حق بیمه دریافتی بیمه شدگان است را به قیمت روز حفظ کنیم تا در موقع عسرت و نیاز تامین اجتماعی به کمک این نهاد آید.
معاون سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در همین راستا به طور …