تهران – ایرنا – سازمان تامین اجتماعی به منظور خدمت رسانی به زوار مراسم اربعین حسینی (ع) تمهیداتی اندیشیده و در این راستا برای ارائه خدمات درمانی به این افراد در استان های کرمانشاه، خوزستان و ایلام برنامه ریزی انجام شده است.