دفترچه «بیمه همگانی رایگان» کدام گروه ها مسدود می شود؟
ایسنا| طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: «حدود ۵ میلیون مورد همپوشانی بیمه ای بین صندوق بیمه روستایی، سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد. در سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۹۵ از مردم پرسیده شده که دفترچه بیمه دارید یا خیر و حدود ۱۰ درصد افراد گفته اند که بیمه نداریم. مجلس، بیمه سلامت را مکلف کرده که پایگاه اطلاعات بیمه شدگان درمان کشور را به صورت آنلاین ایجاد کند و همه دستگاه های بیمه ای کشور نیز مکلف هستند اطلاعات خود را وارد این سامانه کنند و یکی از اولویت های ما ایجاد این پایگاه است. جالب است که یارانه برخی بیمه شدگان به جهت توانایی مالی قطع شده، اما هنوز از بیمه رایگان سلامت استفاده می کنند. از وزارت رفاه درخواست کرده ایم مواردی که یارانه آنها قطع شده را اعلام کنند تا ما نیز دفترچه بیمه رایگان آنها را مسدود کنیم. این افراد می توانند صندوق بیمه ای خود را تغییر داده و با پرداخت ماهانه حق بیمه ۲۰هزار تومانی، از خدمات بیمه ای درمان تحت پوشش سازمان بیمه سلامت ایران استفاده کنند.»
۳۵ …