بخشنامه تفاهم نامه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.