وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره با اشاره به اینکه مسائل کارگری استان مرکزی برای دولت مهم است از ارائه تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی به شرکت های هپکو و آذرآب برای پرداخت حقوق معوقه کارگران و تامین مواد اولیه تولید تا فردا خبر داد.