آریا بازار – یک کارشناس حوزه کار می گوید: بازرسان کار حق دارند بدون اطلاع قبلی از کارگاه ها و موسسات مشمول ماده ۸۵ قانون کار بازرسی و تقاضای تعقیب متخلفان را ارائه دهند. وی از بازرسان کار خواست تا کارفرمایان را به فراهم کردن شرایط ایمن در کارگاه ها ملزم کنند.
به گزارش آریا بازار و به نقل از ایسنا، زهرا ممتاز قمشه ای، اظهار کرد: به دنبال صنعتی شدن جوامع و تاسیس کارخانه ها، کارگاه ها و مجتمع های تولیدی، حوادث ناشی از کار ، مرگ و میر و صدمات جسمی همواره در کمین نیروی کار بوده است. از این رو مباحث مربوط به ایمنی (HSe) بعد از انقلاب صنعتی به دلیل افزایش آمار مرگ کارگران و برای حفظ جان نیروی انسانی مطرح شد و کارفرمایان و صاحبان کارگاه های تولیدی را به اجرای مقررات بهداشت و ایمنی محیط کار موظف کرد.
وی ادامه داد: کشور ما هم از وقوع حوادث کار مستثنا نبوده است به نحوی که در یکسال گذشته حوادث بزرگی نظیر آتش سوزی ساختمان پلاسکو با ۳۰ نفر فوتی، معدن یورت گلستان با ۴۴ نفر فوتی، معدن راور کرمان با ۴ نفر، پالایشگاه شهر ری با ۷ نفر و دکل نفتی خوزستان با چهار نفر فوتی اتفاق افتاده و به مرگ تعدا …