صندوق های بیمه ای ماهیت بین نسلی دارند و به سبب همین ویژگی «بین نسلی» است که بحث صندوق های بیمه ای مهم ترین بحث رفاهی امروز و آینده در همه کشورهاست.
به گزارش آرمان اقتصادی به نقل از شرق، هریک از صندوق های بیمه ای در کشورهای مختلف وضعیت خاص خود را داشته و دلایل بقا و افول آنها مطابق با همدیگر نخواهند بود و نمی توان در مواجهه با وضعیت بحران در صندوق ها از یک نسخه واحد در همه کشورهای دنیا استفاده کرد. آنچه در وضعیت صندوق های بیمه ای در شیلی یا آرژانتین اتفاق افتاده است، دلایل بین المللی و داخلی متعددی داشته که نمی توان از آن وضعیت ها، نسخه تجویزی جهانی و در عین حال واحدی برای همه صندوق های بیمه ای در همه جای دنیا استخراج کرد؛ با این حال عوامل متعددی در گشایش کانال ها غیر از سیاست های جهانی برای افزایش ضریب پشتیبانی در صندوق ها مطرح است که مهم ترین آن – که به شکل تنگاتنگی به بحث وضعیت معیشتی کارگران نیز گره می خورد- بحث «حق بیمه دریافتی از کارفرمایان» است.دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در گزارش اخیر خود آمار بسیار مهمی منتشر کرده که بسیاری از ادعاهای سال های اخیر اقتصاددانان راس …