عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، گفت: برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی بخش تعاون با محوریت بیمه تامین اجتماعی اعم از کارفرمایی و کارگری ضمن توافق با معاون سازمان تامین اجتماعی ادامه می یابد.

به گزارش امتداد نیوز ، سید محمد کریمی، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: توافقی با معاون سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است تا موضوع آموزش بخش تعاون با همکاری اتاق تعاون ایران بصورت مستمر با موضوعات مختلف بیمه تامین اجتماعی اعم از کارفرمایی و کارگری در اتاق تعاون ایران برگزار شود.
وی ادامه داد: در همین راستا اتاق تعاون با همکاری سازمان تأمین اجتماعی مبادرت به برگزاری اولین کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با کارکرد و وظایف نمایندگان اتاق تعاون در هیات های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی کرد.
به گفته کریمی، هدف از برگزاری این کارگاه علاوه بر آشنایی بیشتر همکاران اتاق های کشور با قانون و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، فراهم کردن بستر مناسب برای شناسایی آخرین وضعیت حضور نمایندگان اتاق های کشور و رصد مشکلات نمایندگان اتاق های تعاون در سطح استان ها و پیگیری آن طریق اتاق تعاون ایران است.
عضو …