سرویس اقتصادی – عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران، گفت: برگزاری مستمر کارگاه های آموزشی بخش تعاون با محوریت بیمه تامین اجتماعی اعم از کارفرمایی و کارگری ضمن توافق با معاون سازمان تامین اجتماعی ادامه می یابد.
به گزارش فانوس ، هوشنگ عشایری با بیان این که فعالیت انبوه سازان در مناطقی که ساختار سکونتگاهی به خود گرفته سخت تر از ساخت وساز در بیابان هاست، اظهار کرد: مدل ورود به بافت های فرسوده یکی از دلایل مشکلات انبوه سازان در این بافت هاست. اگر سازنده ها در بیرون از شهر بخواهند اقدام به ساخت وساز کنند مشکلات و محدودیت های شهرسازی در آنجا مطرح نیست، به طوری که در خارج از بافت های فرسوده یا در بیابان ها به راحتی ساختمان های ۱۰ طبقه و بیشتر احداث می شود اما در داخل بافت های فرسوده محدودیت های نظام شهری وجود دارد.
وی با بیان این که در داخل بافت های فرسوده به دلیل وجود انشعابات و شرایط سخت در کوچه ها و معابر سازنده ترجیح می دهد خارج از بافت های فرسوده اقدام به ساخت وساز کند، تصریح کرد: نگاه سوداگرانه سازندگان باید در بخش محدودیت های نظام شهری کاهش یابد و آنها نباید انتظار داشته باشند می …