اردوی تیم ملی کشتی سومو کارگران با حضور نماینده کیش در قائم شهر آغاز شد.