آریا بازار – جنگ سرد در یک روز سرد و غم انگیز از ماه دسامبر سال ١٩٩١ در مسکو به نقطه پایان خود رسید؛ وقتی که میخائیل گورباچف، سند پایان کار اتحاد جماهیر شوروی را امضا کرد.
البته کارایی ایده کمونیسم در شکل مارکسیست- لنینیستی اش و به عنوان ایده آلی برای اداره جوامع، مدت ها قبل از آن زیر سؤال رفته بود. تودور ژیوکف، رهبر کمونیست بلغارستان، یک سال پیش از فروپاشی شوروی این طور گفته بود: «اگر یک بار دیگر به دنیا می آمدم، حتی کمونیست هم نمی شدم و اگر لنین امروز زنده بود، او هم همین را می گفت. باید قبول کنم که ما از بنیان و فرض غلطی شروع کردیم. بنیان سوسیالیسم غلط بود. من بر این باورم که ایده سوسیالیسم مرده به دنیا آمد».
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، اما باوجود فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جنگ سرد در مقام یک نزاع ایدئولوژیک کاملا از میان نرفته است. در طرف آمریکا، حتی امروز هم خیلی چیز زیادی تغییر نکرده است. ایالات متحده به نظر از جنگ سرد پیروز بیرون آمد، اما اکثر آمریکایی ها هنوز امنیت خود را در این می بینند که دیگر کشورها نیز بیشتر شبیه کشور آنها شوند و دولت های جهان از ایالات …