انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد، کمک های مردمی را برای زلزله زدگان کرمانشاهی جمع آوری می کند.