خبرگزاری میزان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مردم انتظار دارند رکود خانمان سوزی که کشور را فرا گرفته است، برطرف شود زیرا هم اکنون تولید در کشور تقریبا تعطیل است.